آیکن 6 فونت آوسام - نازک

36
<font-awesome-icon icon="fa-thin fa-6" />
<FontAwesomeIcon icon="fa-thin fa-6" />
.my-icon::before {
  font: var(--fa-font-thin);
  content: "\36";
}
            <svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 320 512" style="width: 30px;height: 30px;fill: black">
  <path d="M0 320c0 88.22 71.78 160 160 160s160-71.78 160-160S248.2 160 160 160C139 160 119.1 164.3 100.7 171.7l121.1-126.2c3.062-3.188 2.938-8.25-.25-11.31C220 32.75 217.1 32 216 32c-2.094 0-4.188 .8125-5.781 2.469C39.84 211.1 0 238.1 0 320zM304 320c0 79.41-64.59 144-144 144S16 399.4 16 320S80.59 176 160 176S304 240.6 304 320z"/>
</svg>
          
<i class="fa-thin fa-6"></i>

نحوه استفاده از آیکن 6 حالت نازک

جهت استفاده از آیکن 6 در حالت نازک روش های مختلفی دارد.
درصورتیکه فایل CSS فونت آوسام را دانلود کرده و در وب سایت خود فراخوانی نموده اید، کافیست تگ <font-awesome-icon icon="fa-thin fa-6" /> را درون محل موردنظر قراردهید.
راه حل دیگر جهت نمایش آیکن 6 در حالت نازک، میتوانید بصورت مستقیم از کد SVG استفاده نمایید.
همچنین در کدهای بالا، روش های مختلفی جهت استفاده در اپلیکیشن React و Vue آورده شده است.
فونت آوسام، یک مجموعه آیکن ها می باشد که در تمام برنامه های گرافیکی، آفیس و وب سایت قابل استفاده می باشد. استفاده از فونت آوسام راحت و سریع می باشد. آیکن های فونت آوسام قابلیت تغییر رنگ و اندازه را داشته و سبک و کم حجم می باشد.