آیکن 6 فونت آوسام - دو رنگ

36
<font-awesome-icon icon="fa-duotone fa-6" />
<FontAwesomeIcon icon="fa-duotone fa-6" />
.my-icon {
  position: relative;
  font: var(--fa-font-duotone);
  font-style: normal;
}
.my-icon:before {
  position: absolute;
  content: "\36";
  opacity:0.5
}
.my-icon:after {
  content: "\36\36";
}
            <svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 320 512" style="width: 30px;height: 30px;fill: black">
  <path d="M167.7 160.8l64.65-76.06c11.47-13.45 9.812-33.66-3.656-45.09C222.7 34.51 215.3 32.01 208 32.01c-9.062 0-18.06 3.833-24.38 11.29C38.07 214.5 0 245.5 0 320c0 88.22 71.78 160 160 160s160-71.78 160-160C320 234.4 252.3 164.9 167.7 160.8zM160 416c-52.94 0-96-43.06-96-96s43.06-95.1 96-95.1s96 43.06 96 95.1S212.9 416 160 416z"/>
  <path style="opacity: 0.5" d=""/>
</svg>
          
<i class="fa-duotone fa-6"></i>

نحوه استفاده از آیکن 6 حالت دو رنگ

جهت استفاده از آیکن 6 در حالت دو رنگ روش های مختلفی دارد.
درصورتیکه فایل CSS فونت آوسام را دانلود کرده و در وب سایت خود فراخوانی نموده اید، کافیست تگ <font-awesome-icon icon="fa-duotone fa-6" /> را درون محل موردنظر قراردهید.
راه حل دیگر جهت نمایش آیکن 6 در حالت دو رنگ، میتوانید بصورت مستقیم از کد SVG استفاده نمایید.
همچنین در کدهای بالا، روش های مختلفی جهت استفاده در اپلیکیشن React و Vue آورده شده است.
فونت آوسام، یک مجموعه آیکن ها می باشد که در تمام برنامه های گرافیکی، آفیس و وب سایت قابل استفاده می باشد. استفاده از فونت آوسام راحت و سریع می باشد. آیکن های فونت آوسام قابلیت تغییر رنگ و اندازه را داشته و سبک و کم حجم می باشد.