آیکن angle-down فونت آوسام - دو رنگ

<font-awesome-icon icon="fa-duotone fa-angle-down" />
<FontAwesomeIcon icon="fa-duotone fa-angle-down" />
.my-icon {
  position: relative;
  font: var(--fa-font-duotone);
  font-style: normal;
}
.my-icon:before {
  position: absolute;
  content: "\f107";
  opacity:0.5
}
.my-icon:after {
  content: "\f107\f107";
}
            <svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 384 512" style="width: 30px;height: 30px;fill: black">
  <path d="M192 384c-8.188 0-16.38-3.125-22.62-9.375l-160-160c-12.5-12.5-12.5-32.75 0-45.25s32.75-12.5 45.25 0L192 306.8l137.4-137.4c12.5-12.5 32.75-12.5 45.25 0s12.5 32.75 0 45.25l-160 160C208.4 380.9 200.2 384 192 384z"/>
  <path style="opacity: 0.5" d=""/>
</svg>
          
<i class="fa-duotone fa-angle-down"></i>

نحوه استفاده از آیکن angle-down حالت دو رنگ

جهت استفاده از آیکن angle-down در حالت دو رنگ روش های مختلفی دارد.
درصورتیکه فایل CSS فونت آوسام را دانلود کرده و در وب سایت خود فراخوانی نموده اید، کافیست تگ <font-awesome-icon icon="fa-duotone fa-angle-down" /> را درون محل موردنظر قراردهید.
راه حل دیگر جهت نمایش آیکن angle-down در حالت دو رنگ، میتوانید بصورت مستقیم از کد SVG استفاده نمایید.
همچنین در کدهای بالا، روش های مختلفی جهت استفاده در اپلیکیشن React و Vue آورده شده است.
فونت آوسام، یک مجموعه آیکن ها می باشد که در تمام برنامه های گرافیکی، آفیس و وب سایت قابل استفاده می باشد. استفاده از فونت آوسام راحت و سریع می باشد. آیکن های فونت آوسام قابلیت تغییر رنگ و اندازه را داشته و سبک و کم حجم می باشد.