آیکن 9 فونت آوسام - نازک

39
<font-awesome-icon icon="fa-thin fa-9" />
<FontAwesomeIcon icon="fa-thin fa-9" />
.my-icon::before {
  font: var(--fa-font-thin);
  content: "\39";
}
            <svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 320 512" style="width: 30px;height: 30px;fill: black">
  <path d="M320 192c0-88.22-71.78-160-160-160s-160 71.78-160 160S71.78 352 160 352c20.99 0 40.94-4.311 59.33-11.7l-121.1 126.2c-3.062 3.188-2.938 8.25 .25 11.31C100 479.3 101.1 480 104 480c2.094 0 4.188-.8125 5.781-2.469C280.2 300 320 273.9 320 192zM16 192c0-79.41 64.59-144 144-144s144 64.59 144 144s-64.59 144-144 144S16 271.4 16 192z"/>
</svg>
          
<i class="fa-thin fa-9"></i>

نحوه استفاده از آیکن 9 حالت نازک

جهت استفاده از آیکن 9 در حالت نازک روش های مختلفی دارد.
درصورتیکه فایل CSS فونت آوسام را دانلود کرده و در وب سایت خود فراخوانی نموده اید، کافیست تگ <font-awesome-icon icon="fa-thin fa-9" /> را درون محل موردنظر قراردهید.
راه حل دیگر جهت نمایش آیکن 9 در حالت نازک، میتوانید بصورت مستقیم از کد SVG استفاده نمایید.
همچنین در کدهای بالا، روش های مختلفی جهت استفاده در اپلیکیشن React و Vue آورده شده است.
فونت آوسام، یک مجموعه آیکن ها می باشد که در تمام برنامه های گرافیکی، آفیس و وب سایت قابل استفاده می باشد. استفاده از فونت آوسام راحت و سریع می باشد. آیکن های فونت آوسام قابلیت تغییر رنگ و اندازه را داشته و سبک و کم حجم می باشد.