آیکن 9 فونت آوسام - معمولی

39
<font-awesome-icon icon="fa-regular fa-9" />
<FontAwesomeIcon icon="fa-regular fa-9" />
.my-icon::before {
  font: var(--fa-font-regular);
  content: "\39";
}
            <svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 320 512" style="width: 30px;height: 30px;fill: black">
  <path d="M320 192c0-88.22-71.78-160-160-160s-160 71.78-160 160S71.78 352 160 352c5.525 0 10.75-1.082 16.14-1.631L101.5 440.7c-8.438 10.22-7 25.34 3.219 33.78C109.2 478.2 114.6 480 120 480c6.906 0 13.75-2.969 18.5-8.719C282.2 297.3 320 267.6 320 192zM48 192c0-61.75 50.25-112 112-112s112 50.25 112 112S221.8 304 160 304S48 253.8 48 192z"/>
</svg>
          
<i class="fa-regular fa-9"></i>

نحوه استفاده از آیکن 9 حالت معمولی

جهت استفاده از آیکن 9 در حالت معمولی روش های مختلفی دارد.
درصورتیکه فایل CSS فونت آوسام را دانلود کرده و در وب سایت خود فراخوانی نموده اید، کافیست تگ <font-awesome-icon icon="fa-regular fa-9" /> را درون محل موردنظر قراردهید.
راه حل دیگر جهت نمایش آیکن 9 در حالت معمولی، میتوانید بصورت مستقیم از کد SVG استفاده نمایید.
همچنین در کدهای بالا، روش های مختلفی جهت استفاده در اپلیکیشن React و Vue آورده شده است.
فونت آوسام، یک مجموعه آیکن ها می باشد که در تمام برنامه های گرافیکی، آفیس و وب سایت قابل استفاده می باشد. استفاده از فونت آوسام راحت و سریع می باشد. آیکن های فونت آوسام قابلیت تغییر رنگ و اندازه را داشته و سبک و کم حجم می باشد.