آیکن 9 فونت آوسام - سبک

39
<font-awesome-icon icon="fa-light fa-9" />
<FontAwesomeIcon icon="fa-light fa-9" />
.my-icon::before {
  font: var(--fa-font-light);
  content: "\39";
}
            <svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 320 512" style="width: 30px;height: 30px;fill: black">
  <path d="M320 192c0-88.22-71.78-160-160-160s-160 71.78-160 160S71.78 352 160 352c12.54 0 24.61-1.797 36.33-4.539l-96.17 105.8c-5.938 6.531-5.469 16.66 1.094 22.59C104.3 478.6 108.2 480 112 480c4.344 0 8.688-1.76 11.84-5.26C268.3 315.9 320 273.4 320 192zM32 192c0-70.59 57.41-128 128-128s128 57.41 128 128s-57.41 128-128 128S32 262.6 32 192z"/>
</svg>
          
<i class="fa-light fa-9"></i>

نحوه استفاده از آیکن 9 حالت سبک

جهت استفاده از آیکن 9 در حالت سبک روش های مختلفی دارد.
درصورتیکه فایل CSS فونت آوسام را دانلود کرده و در وب سایت خود فراخوانی نموده اید، کافیست تگ <font-awesome-icon icon="fa-light fa-9" /> را درون محل موردنظر قراردهید.
راه حل دیگر جهت نمایش آیکن 9 در حالت سبک، میتوانید بصورت مستقیم از کد SVG استفاده نمایید.
همچنین در کدهای بالا، روش های مختلفی جهت استفاده در اپلیکیشن React و Vue آورده شده است.
فونت آوسام، یک مجموعه آیکن ها می باشد که در تمام برنامه های گرافیکی، آفیس و وب سایت قابل استفاده می باشد. استفاده از فونت آوسام راحت و سریع می باشد. آیکن های فونت آوسام قابلیت تغییر رنگ و اندازه را داشته و سبک و کم حجم می باشد.