آیکن 8 فونت آوسام - نازک

38
<font-awesome-icon icon="fa-thin fa-8" />
<FontAwesomeIcon icon="fa-thin fa-8" />
.my-icon::before {
  font: var(--fa-font-thin);
  content: "\38";
}
            <svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 320 512" style="width: 30px;height: 30px;fill: black">
  <path d="M231.2 251.6C269.4 232.6 296 193.5 296 148C296 84.03 243.1 32 180 32h-40C76.03 32 24 84.03 24 148c0 45.5 26.57 84.57 64.79 103.6C37.97 263.9 0 309.4 0 364C0 427.1 52.03 480 116 480h88C267.1 480 320 427.1 320 364C320 309.4 282 263.9 231.2 251.6zM40 148C40 92.88 84.88 48 140 48h40c55.13 0 100 44.88 100 100S235.1 248 180 248h-40C84.88 248 40 203.1 40 148zM204 464h-88c-55.13 0-100-44.88-100-100S60.88 264 116 264h88c55.13 0 100 44.88 100 100S259.1 464 204 464z"/>
</svg>
          
<i class="fa-thin fa-8"></i>

نحوه استفاده از آیکن 8 حالت نازک

جهت استفاده از آیکن 8 در حالت نازک روش های مختلفی دارد.
درصورتیکه فایل CSS فونت آوسام را دانلود کرده و در وب سایت خود فراخوانی نموده اید، کافیست تگ <font-awesome-icon icon="fa-thin fa-8" /> را درون محل موردنظر قراردهید.
راه حل دیگر جهت نمایش آیکن 8 در حالت نازک، میتوانید بصورت مستقیم از کد SVG استفاده نمایید.
همچنین در کدهای بالا، روش های مختلفی جهت استفاده در اپلیکیشن React و Vue آورده شده است.
فونت آوسام، یک مجموعه آیکن ها می باشد که در تمام برنامه های گرافیکی، آفیس و وب سایت قابل استفاده می باشد. استفاده از فونت آوسام راحت و سریع می باشد. آیکن های فونت آوسام قابلیت تغییر رنگ و اندازه را داشته و سبک و کم حجم می باشد.