آیکن 8 فونت آوسام - تخت

38
<font-awesome-icon icon="fa-solid fa-8" />
<FontAwesomeIcon icon="fa-solid fa-8" />
.my-icon::before {
  font: var(--fa-font-solid);
  content: "\38";
}
            <svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 320 512" style="width: 30px;height: 30px;fill: black">
  <path d="M267.5 249.2C290 226.1 304 194.7 304 160c0-70.58-57.42-128-128-128h-32c-70.58 0-128 57.42-128 128c0 34.7 13.99 66.12 36.48 89.19C20.83 272.5 0 309.8 0 352c0 70.58 57.42 128 128 128h64c70.58 0 128-57.42 128-128C320 309.8 299.2 272.5 267.5 249.2zM144 96.01h32c35.3 0 64 28.7 64 64s-28.7 64-64 64h-32c-35.3 0-64-28.7-64-64S108.7 96.01 144 96.01zM192 416H128c-35.3 0-64-28.7-64-64s28.7-64 64-64h64c35.3 0 64 28.7 64 64S227.3 416 192 416z"/>
</svg>
          
<i class="fa-solid fa-8"></i>

نحوه استفاده از آیکن 8 حالت تخت

جهت استفاده از آیکن 8 در حالت تخت روش های مختلفی دارد.
درصورتیکه فایل CSS فونت آوسام را دانلود کرده و در وب سایت خود فراخوانی نموده اید، کافیست تگ <font-awesome-icon icon="fa-solid fa-8" /> را درون محل موردنظر قراردهید.
راه حل دیگر جهت نمایش آیکن 8 در حالت تخت، میتوانید بصورت مستقیم از کد SVG استفاده نمایید.
همچنین در کدهای بالا، روش های مختلفی جهت استفاده در اپلیکیشن React و Vue آورده شده است.
فونت آوسام، یک مجموعه آیکن ها می باشد که در تمام برنامه های گرافیکی، آفیس و وب سایت قابل استفاده می باشد. استفاده از فونت آوسام راحت و سریع می باشد. آیکن های فونت آوسام قابلیت تغییر رنگ و اندازه را داشته و سبک و کم حجم می باشد.