آیکن 7 فونت آوسام - نازک

37
<font-awesome-icon icon="fa-thin fa-7" />
<FontAwesomeIcon icon="fa-thin fa-7" />
.my-icon::before {
  font: var(--fa-font-thin);
  content: "\37";
}
            <svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 320 512" style="width: 30px;height: 30px;fill: black">
  <path d="M318.8 44.25l-272 432C45.25 478.7 42.66 480 40 480c-1.469 0-2.938-.4062-4.25-1.219c-3.75-2.375-4.875-7.312-2.531-11.03L297.5 48H8C3.594 48 0 44.41 0 40S3.594 32 8 32h304c2.906 0 5.594 1.594 7 4.125C320.4 38.69 320.3 41.81 318.8 44.25z"/>
</svg>
          
<i class="fa-thin fa-7"></i>

نحوه استفاده از آیکن 7 حالت نازک

جهت استفاده از آیکن 7 در حالت نازک روش های مختلفی دارد.
درصورتیکه فایل CSS فونت آوسام را دانلود کرده و در وب سایت خود فراخوانی نموده اید، کافیست تگ <font-awesome-icon icon="fa-thin fa-7" /> را درون محل موردنظر قراردهید.
راه حل دیگر جهت نمایش آیکن 7 در حالت نازک، میتوانید بصورت مستقیم از کد SVG استفاده نمایید.
همچنین در کدهای بالا، روش های مختلفی جهت استفاده در اپلیکیشن React و Vue آورده شده است.
فونت آوسام، یک مجموعه آیکن ها می باشد که در تمام برنامه های گرافیکی، آفیس و وب سایت قابل استفاده می باشد. استفاده از فونت آوسام راحت و سریع می باشد. آیکن های فونت آوسام قابلیت تغییر رنگ و اندازه را داشته و سبک و کم حجم می باشد.