آیکن 7 فونت آوسام - معمولی

37
<font-awesome-icon icon="fa-regular fa-7" />
<FontAwesomeIcon icon="fa-regular fa-7" />
.my-icon::before {
  font: var(--fa-font-regular);
  content: "\37";
}
            <svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 320 512" style="width: 30px;height: 30px;fill: black">
  <path d="M55.98 480c-4.203 0-8.469-1.094-12.33-3.422c-11.38-6.812-15.06-21.56-8.234-32.92L253.6 80H24C10.75 80 0 69.25 0 56S10.75 32 24 32h272c8.641 0 16.62 4.656 20.89 12.17c4.25 7.531 4.141 16.77-.3125 24.17l-240 400C72.08 475.8 64.13 480 55.98 480z"/>
</svg>
          
<i class="fa-regular fa-7"></i>

نحوه استفاده از آیکن 7 حالت معمولی

جهت استفاده از آیکن 7 در حالت معمولی روش های مختلفی دارد.
درصورتیکه فایل CSS فونت آوسام را دانلود کرده و در وب سایت خود فراخوانی نموده اید، کافیست تگ <font-awesome-icon icon="fa-regular fa-7" /> را درون محل موردنظر قراردهید.
راه حل دیگر جهت نمایش آیکن 7 در حالت معمولی، میتوانید بصورت مستقیم از کد SVG استفاده نمایید.
همچنین در کدهای بالا، روش های مختلفی جهت استفاده در اپلیکیشن React و Vue آورده شده است.
فونت آوسام، یک مجموعه آیکن ها می باشد که در تمام برنامه های گرافیکی، آفیس و وب سایت قابل استفاده می باشد. استفاده از فونت آوسام راحت و سریع می باشد. آیکن های فونت آوسام قابلیت تغییر رنگ و اندازه را داشته و سبک و کم حجم می باشد.