آیکن 7 فونت آوسام - سبک

37
<font-awesome-icon icon="fa-light fa-7" />
<FontAwesomeIcon icon="fa-light fa-7" />
.my-icon::before {
  font: var(--fa-font-light);
  content: "\37";
}
            <svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 320 512" style="width: 30px;height: 30px;fill: black">
  <path d="M317.6 56.38l-256 416C58.6 477.3 53.35 480 48 480c-2.875 0-5.781-.75-8.375-2.375c-7.531-4.625-9.875-14.5-5.25-22L275.4 64H16C7.156 64 0 56.84 0 48S7.156 32 16 32h288c5.781 0 11.13 3.125 13.97 8.188C320.8 45.25 320.7 51.44 317.6 56.38z"/>
</svg>
          
<i class="fa-light fa-7"></i>

نحوه استفاده از آیکن 7 حالت سبک

جهت استفاده از آیکن 7 در حالت سبک روش های مختلفی دارد.
درصورتیکه فایل CSS فونت آوسام را دانلود کرده و در وب سایت خود فراخوانی نموده اید، کافیست تگ <font-awesome-icon icon="fa-light fa-7" /> را درون محل موردنظر قراردهید.
راه حل دیگر جهت نمایش آیکن 7 در حالت سبک، میتوانید بصورت مستقیم از کد SVG استفاده نمایید.
همچنین در کدهای بالا، روش های مختلفی جهت استفاده در اپلیکیشن React و Vue آورده شده است.
فونت آوسام، یک مجموعه آیکن ها می باشد که در تمام برنامه های گرافیکی، آفیس و وب سایت قابل استفاده می باشد. استفاده از فونت آوسام راحت و سریع می باشد. آیکن های فونت آوسام قابلیت تغییر رنگ و اندازه را داشته و سبک و کم حجم می باشد.