آیکن 6 فونت آوسام - معمولی

36
<font-awesome-icon icon="fa-regular fa-6" />
<FontAwesomeIcon icon="fa-regular fa-6" />
.my-icon::before {
  font: var(--fa-font-regular);
  content: "\36";
}
            <svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 320 512" style="width: 30px;height: 30px;fill: black">
  <path d="M0 320c0 88.22 71.78 160 160 160s160-71.78 160-160S248.2 160 160 160C154.5 160 149.2 161.1 143.9 161.6l74.64-90.35c8.438-10.22 7-25.34-3.219-33.78C210.8 33.8 205.4 32 200 32c-6.906 0-13.75 2.969-18.5 8.719C37.81 214.7 0 244.4 0 320zM272 320c0 61.75-50.25 112-112 112S48 381.8 48 320S98.25 208 160 208S272 258.3 272 320z"/>
</svg>
          
<i class="fa-regular fa-6"></i>

نحوه استفاده از آیکن 6 حالت معمولی

جهت استفاده از آیکن 6 در حالت معمولی روش های مختلفی دارد.
درصورتیکه فایل CSS فونت آوسام را دانلود کرده و در وب سایت خود فراخوانی نموده اید، کافیست تگ <font-awesome-icon icon="fa-regular fa-6" /> را درون محل موردنظر قراردهید.
راه حل دیگر جهت نمایش آیکن 6 در حالت معمولی، میتوانید بصورت مستقیم از کد SVG استفاده نمایید.
همچنین در کدهای بالا، روش های مختلفی جهت استفاده در اپلیکیشن React و Vue آورده شده است.
فونت آوسام، یک مجموعه آیکن ها می باشد که در تمام برنامه های گرافیکی، آفیس و وب سایت قابل استفاده می باشد. استفاده از فونت آوسام راحت و سریع می باشد. آیکن های فونت آوسام قابلیت تغییر رنگ و اندازه را داشته و سبک و کم حجم می باشد.