آیکن 6 فونت آوسام - سبک

36
<font-awesome-icon icon="fa-light fa-6" />
<FontAwesomeIcon icon="fa-light fa-6" />
.my-icon::before {
  font: var(--fa-font-light);
  content: "\36";
}
            <svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 320 512" style="width: 30px;height: 30px;fill: black">
  <path d="M0 320c0 88.22 71.78 160 160 160s160-71.78 160-160S248.2 160 160 160C147.5 160 135.4 161.8 123.7 164.5l96.17-105.8c5.938-6.531 5.469-16.66-1.094-22.59C215.7 33.38 211.8 32.01 208 32.01c-4.344 0-8.688 1.74-11.84 5.24C51.7 196.1 0 238.6 0 320zM288 320c0 70.59-57.41 128-128 128s-128-57.41-128-128s57.41-128 128-128S288 249.4 288 320z"/>
</svg>
          
<i class="fa-light fa-6"></i>

نحوه استفاده از آیکن 6 حالت سبک

جهت استفاده از آیکن 6 در حالت سبک روش های مختلفی دارد.
درصورتیکه فایل CSS فونت آوسام را دانلود کرده و در وب سایت خود فراخوانی نموده اید، کافیست تگ <font-awesome-icon icon="fa-light fa-6" /> را درون محل موردنظر قراردهید.
راه حل دیگر جهت نمایش آیکن 6 در حالت سبک، میتوانید بصورت مستقیم از کد SVG استفاده نمایید.
همچنین در کدهای بالا، روش های مختلفی جهت استفاده در اپلیکیشن React و Vue آورده شده است.
فونت آوسام، یک مجموعه آیکن ها می باشد که در تمام برنامه های گرافیکی، آفیس و وب سایت قابل استفاده می باشد. استفاده از فونت آوسام راحت و سریع می باشد. آیکن های فونت آوسام قابلیت تغییر رنگ و اندازه را داشته و سبک و کم حجم می باشد.