آیکن 5 فونت آوسام - نازک

35
<font-awesome-icon icon="fa-thin fa-5" />
<FontAwesomeIcon icon="fa-thin fa-5" />
.my-icon::before {
  font: var(--fa-font-thin);
  content: "\35";
}
            <svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 320 512" style="width: 30px;height: 30px;fill: black">
  <path d="M320 355.7C320 424.2 264.2 480 195.7 480H89.74c-40.59 0-76.48-25.88-89.33-64.38c-1.391-4.188 .875-8.719 5.062-10.12c4.219-1.375 8.719 .875 10.12 5.062C26.25 442.5 56.05 464 89.74 464h105.1c59.72 0 108.3-48.59 108.3-108.3s-48.59-108.3-108.3-108.3H8.003c-2.453 0-4.766-1.125-6.281-3.062C.2063 242.4-.3405 239.9 .222 237.5l47.1-199.4C49.1 34.53 52.3 32 56 32h223.1c4.422 0 7.1 3.594 7.1 8S284.4 48 280 48H62.3L18.16 231.4h177.5C264.2 231.4 320 287.2 320 355.7z"/>
</svg>
          
<i class="fa-thin fa-5"></i>

نحوه استفاده از آیکن 5 حالت نازک

جهت استفاده از آیکن 5 در حالت نازک روش های مختلفی دارد.
درصورتیکه فایل CSS فونت آوسام را دانلود کرده و در وب سایت خود فراخوانی نموده اید، کافیست تگ <font-awesome-icon icon="fa-thin fa-5" /> را درون محل موردنظر قراردهید.
راه حل دیگر جهت نمایش آیکن 5 در حالت نازک، میتوانید بصورت مستقیم از کد SVG استفاده نمایید.
همچنین در کدهای بالا، روش های مختلفی جهت استفاده در اپلیکیشن React و Vue آورده شده است.
فونت آوسام، یک مجموعه آیکن ها می باشد که در تمام برنامه های گرافیکی، آفیس و وب سایت قابل استفاده می باشد. استفاده از فونت آوسام راحت و سریع می باشد. آیکن های فونت آوسام قابلیت تغییر رنگ و اندازه را داشته و سبک و کم حجم می باشد.