آیکن 5 فونت آوسام - معمولی

35
<font-awesome-icon icon="fa-regular fa-5" />
<FontAwesomeIcon icon="fa-regular fa-5" />
.my-icon::before {
  font: var(--fa-font-regular);
  content: "\35";
}
            <svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 320 512" style="width: 30px;height: 30px;fill: black">
  <path d="M187.7 480H105.7c-47.47 0-89.47-30.27-104.5-75.31c-4.203-12.58 2.594-26.17 15.17-30.36c12.56-4.219 26.17 2.609 30.36 15.17C55.25 414.9 78.94 432 105.7 432h81.95C234.2 432 272 394.2 272 347.7S234.2 263.4 187.7 263.4H24c-7.094 0-13.81-3.125-18.38-8.562C1.063 249.4-.8594 242.3 .3594 235.3l32-183.4C34.36 40.39 44.35 32 56 32H264C277.3 32 288 42.75 288 56S277.3 80 264 80H76.17L52.55 215.4h135.1C260.6 215.4 320 274.7 320 347.7S260.6 480 187.7 480z"/>
</svg>
          
<i class="fa-regular fa-5"></i>

نحوه استفاده از آیکن 5 حالت معمولی

جهت استفاده از آیکن 5 در حالت معمولی روش های مختلفی دارد.
درصورتیکه فایل CSS فونت آوسام را دانلود کرده و در وب سایت خود فراخوانی نموده اید، کافیست تگ <font-awesome-icon icon="fa-regular fa-5" /> را درون محل موردنظر قراردهید.
راه حل دیگر جهت نمایش آیکن 5 در حالت معمولی، میتوانید بصورت مستقیم از کد SVG استفاده نمایید.
همچنین در کدهای بالا، روش های مختلفی جهت استفاده در اپلیکیشن React و Vue آورده شده است.
فونت آوسام، یک مجموعه آیکن ها می باشد که در تمام برنامه های گرافیکی، آفیس و وب سایت قابل استفاده می باشد. استفاده از فونت آوسام راحت و سریع می باشد. آیکن های فونت آوسام قابلیت تغییر رنگ و اندازه را داشته و سبک و کم حجم می باشد.