آیکن 4 فونت آوسام - نازک

34
<font-awesome-icon icon="fa-thin fa-4" />
<FontAwesomeIcon icon="fa-thin fa-4" />
.my-icon::before {
  font: var(--fa-font-thin);
  content: "\34";
}
            <svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 384 512" style="width: 30px;height: 30px;fill: black">
  <path d="M383.1 343.1c0 4.406-3.578 8-8 8l-55.1 .004l-.0003 119.1c0 4.406-3.578 8-8 8s-8-3.594-8-8v-120h-296c-2.75 0-5.297-1.406-6.766-3.719c-1.453-2.313-1.641-5.219-.4687-7.719l144-304c1.922-4 6.688-5.656 10.66-3.781c4 1.875 5.703 6.656 3.812 10.66l-138.6 292.6h283.4V135.1c0-4.406 3.578-8 8-8s8 3.594 8 8v200h56C380.4 335.1 383.1 339.6 383.1 343.1z"/>
</svg>
          
<i class="fa-thin fa-4"></i>

نحوه استفاده از آیکن 4 حالت نازک

جهت استفاده از آیکن 4 در حالت نازک روش های مختلفی دارد.
درصورتیکه فایل CSS فونت آوسام را دانلود کرده و در وب سایت خود فراخوانی نموده اید، کافیست تگ <font-awesome-icon icon="fa-thin fa-4" /> را درون محل موردنظر قراردهید.
راه حل دیگر جهت نمایش آیکن 4 در حالت نازک، میتوانید بصورت مستقیم از کد SVG استفاده نمایید.
همچنین در کدهای بالا، روش های مختلفی جهت استفاده در اپلیکیشن React و Vue آورده شده است.
فونت آوسام، یک مجموعه آیکن ها می باشد که در تمام برنامه های گرافیکی، آفیس و وب سایت قابل استفاده می باشد. استفاده از فونت آوسام راحت و سریع می باشد. آیکن های فونت آوسام قابلیت تغییر رنگ و اندازه را داشته و سبک و کم حجم می باشد.