آیکن 4 فونت آوسام - سبک

34
<font-awesome-icon icon="fa-light fa-4" />
<FontAwesomeIcon icon="fa-light fa-4" />
.my-icon::before {
  font: var(--fa-font-light);
  content: "\34";
}
            <svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 384 512" style="width: 30px;height: 30px;fill: black">
  <path d="M384 336c0 8.843-7.156 15.1-15.1 15.1l-47.1-.005l.0006 111.1c0 8.843-7.156 15.1-15.1 15.1s-15.1-7.156-15.1-15.1v-111.1H16c-5.547 0-10.69-2.875-13.61-7.593C-.5267 339.7-.7923 333.8 1.692 328.9l143.1-287.1c3.969-7.875 13.55-11.16 21.47-7.156c7.906 3.969 11.11 13.56 7.156 21.47l-132.4 264.8h246.1V144c0-8.843 7.156-15.1 15.1-15.1s15.1 7.156 15.1 15.1v175.1h47.1C376.8 320 384 327.2 384 336z"/>
</svg>
          
<i class="fa-light fa-4"></i>

نحوه استفاده از آیکن 4 حالت سبک

جهت استفاده از آیکن 4 در حالت سبک روش های مختلفی دارد.
درصورتیکه فایل CSS فونت آوسام را دانلود کرده و در وب سایت خود فراخوانی نموده اید، کافیست تگ <font-awesome-icon icon="fa-light fa-4" /> را درون محل موردنظر قراردهید.
راه حل دیگر جهت نمایش آیکن 4 در حالت سبک، میتوانید بصورت مستقیم از کد SVG استفاده نمایید.
همچنین در کدهای بالا، روش های مختلفی جهت استفاده در اپلیکیشن React و Vue آورده شده است.
فونت آوسام، یک مجموعه آیکن ها می باشد که در تمام برنامه های گرافیکی، آفیس و وب سایت قابل استفاده می باشد. استفاده از فونت آوسام راحت و سریع می باشد. آیکن های فونت آوسام قابلیت تغییر رنگ و اندازه را داشته و سبک و کم حجم می باشد.