آیکن 3 فونت آوسام - نازک

33
<font-awesome-icon icon="fa-thin fa-3" />
<FontAwesomeIcon icon="fa-thin fa-3" />
.my-icon::before {
  font: var(--fa-font-thin);
  content: "\33";
}
            <svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 320 512" style="width: 30px;height: 30px;fill: black">
  <path d="M320 355.7C320 424.2 264.2 480 195.7 480H88.06c-39.83 0-75.06-25.41-87.66-63.19c-1.391-4.188 .875-8.719 5.062-10.12c4.219-1.375 8.719 .875 10.12 5.062C26 443 55.13 464 88.06 464h107.6c59.72 0 108.3-48.59 108.3-108.3s-48.59-108.3-108.3-108.3H72c-3.297 0-6.25-2.031-7.453-5.094S64.16 235.7 66.58 233.5L267.5 48H8.003c-4.422 0-7.1-3.594-7.1-8S3.581 32 8.003 32h279.1c3.297 0 6.25 2.031 7.453 5.094c1.203 3.062 .3906 6.562-2.031 8.781l-200.1 185.5h103.2C264.2 231.4 320 287.2 320 355.7z"/>
</svg>
          
<i class="fa-thin fa-3"></i>

نحوه استفاده از آیکن 3 حالت نازک

جهت استفاده از آیکن 3 در حالت نازک روش های مختلفی دارد.
درصورتیکه فایل CSS فونت آوسام را دانلود کرده و در وب سایت خود فراخوانی نموده اید، کافیست تگ <font-awesome-icon icon="fa-thin fa-3" /> را درون محل موردنظر قراردهید.
راه حل دیگر جهت نمایش آیکن 3 در حالت نازک، میتوانید بصورت مستقیم از کد SVG استفاده نمایید.
همچنین در کدهای بالا، روش های مختلفی جهت استفاده در اپلیکیشن React و Vue آورده شده است.
فونت آوسام، یک مجموعه آیکن ها می باشد که در تمام برنامه های گرافیکی، آفیس و وب سایت قابل استفاده می باشد. استفاده از فونت آوسام راحت و سریع می باشد. آیکن های فونت آوسام قابلیت تغییر رنگ و اندازه را داشته و سبک و کم حجم می باشد.