آیکن 1 فونت آوسام - نازک

31
<font-awesome-icon icon="fa-thin fa-1" />
<FontAwesomeIcon icon="fa-thin fa-1" />
.my-icon::before {
  font: var(--fa-font-thin);
  content: "\31";
}
            <svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 256 512" style="width: 30px;height: 30px;fill: black">
  <path d="M256 472c0 4.406-3.578 8-8 8h-240C3.578 480 0 476.4 0 472s3.578-8 8-8h112V53.94L36.03 102.9C32.2 105.1 27.33 103.8 25.09 100S24.16 91.31 27.97 89.09l96-56c2.484-1.438 5.531-1.469 8.016-.0313S136 37.13 136 40V464h112C252.4 464 256 467.6 256 472z"/>
</svg>
          
<i class="fa-thin fa-1"></i>

نحوه استفاده از آیکن 1 حالت نازک

جهت استفاده از آیکن 1 در حالت نازک روش های مختلفی دارد.
درصورتیکه فایل CSS فونت آوسام را دانلود کرده و در وب سایت خود فراخوانی نموده اید، کافیست تگ <font-awesome-icon icon="fa-thin fa-1" /> را درون محل موردنظر قراردهید.
راه حل دیگر جهت نمایش آیکن 1 در حالت نازک، میتوانید بصورت مستقیم از کد SVG استفاده نمایید.
همچنین در کدهای بالا، روش های مختلفی جهت استفاده در اپلیکیشن React و Vue آورده شده است.
فونت آوسام، یک مجموعه آیکن ها می باشد که در تمام برنامه های گرافیکی، آفیس و وب سایت قابل استفاده می باشد. استفاده از فونت آوسام راحت و سریع می باشد. آیکن های فونت آوسام قابلیت تغییر رنگ و اندازه را داشته و سبک و کم حجم می باشد.