آیکن 1 فونت آوسام - سبک

31
<font-awesome-icon icon="fa-light fa-1" />
<FontAwesomeIcon icon="fa-light fa-1" />
.my-icon::before {
  font: var(--fa-font-light);
  content: "\31";
}
            <svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 256 512" style="width: 30px;height: 30px;fill: black">
  <path d="M256 464c0 8.844-7.156 16-16 16h-224C7.156 480 0 472.8 0 464S7.156 448 16 448h96V78.72L57.17 117.1C49.95 122.2 39.95 120.4 34.89 113.2C29.83 105.9 31.58 95.97 38.83 90.91l80-55.1c4.891-3.438 11.28-3.875 16.56-1.094C140.7 36.57 144 42.04 144 48.01V448h96C248.8 448 256 455.2 256 464z"/>
</svg>
          
<i class="fa-light fa-1"></i>

نحوه استفاده از آیکن 1 حالت سبک

جهت استفاده از آیکن 1 در حالت سبک روش های مختلفی دارد.
درصورتیکه فایل CSS فونت آوسام را دانلود کرده و در وب سایت خود فراخوانی نموده اید، کافیست تگ <font-awesome-icon icon="fa-light fa-1" /> را درون محل موردنظر قراردهید.
راه حل دیگر جهت نمایش آیکن 1 در حالت سبک، میتوانید بصورت مستقیم از کد SVG استفاده نمایید.
همچنین در کدهای بالا، روش های مختلفی جهت استفاده در اپلیکیشن React و Vue آورده شده است.
فونت آوسام، یک مجموعه آیکن ها می باشد که در تمام برنامه های گرافیکی، آفیس و وب سایت قابل استفاده می باشد. استفاده از فونت آوسام راحت و سریع می باشد. آیکن های فونت آوسام قابلیت تغییر رنگ و اندازه را داشته و سبک و کم حجم می باشد.