آیکن 1 فونت آوسام - دو رنگ

31
<font-awesome-icon icon="fa-duotone fa-1" />
<FontAwesomeIcon icon="fa-duotone fa-1" />
.my-icon {
  position: relative;
  font: var(--fa-font-duotone);
  font-style: normal;
}
.my-icon:before {
  position: absolute;
  content: "\31";
  opacity:0.5
}
.my-icon:after {
  content: "\31\31";
}
            <svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 256 512" style="width: 30px;height: 30px;fill: black">
  <path d="M256 448c0 17.67-14.33 32-32 32H32c-17.67 0-32-14.33-32-32s14.33-32 32-32h64V123.8L49.75 154.6C35.02 164.5 15.19 160.4 5.375 145.8C-4.422 131.1-.4531 111.2 14.25 101.4l96-64c9.828-6.547 22.45-7.187 32.84-1.594C153.5 41.37 160 52.22 160 64.01v352h64C241.7 416 256 430.3 256 448z"/>
  <path style="opacity: 0.5" d=""/>
</svg>
          
<i class="fa-duotone fa-1"></i>

نحوه استفاده از آیکن 1 حالت دو رنگ

جهت استفاده از آیکن 1 در حالت دو رنگ روش های مختلفی دارد.
درصورتیکه فایل CSS فونت آوسام را دانلود کرده و در وب سایت خود فراخوانی نموده اید، کافیست تگ <font-awesome-icon icon="fa-duotone fa-1" /> را درون محل موردنظر قراردهید.
راه حل دیگر جهت نمایش آیکن 1 در حالت دو رنگ، میتوانید بصورت مستقیم از کد SVG استفاده نمایید.
همچنین در کدهای بالا، روش های مختلفی جهت استفاده در اپلیکیشن React و Vue آورده شده است.
فونت آوسام، یک مجموعه آیکن ها می باشد که در تمام برنامه های گرافیکی، آفیس و وب سایت قابل استفاده می باشد. استفاده از فونت آوسام راحت و سریع می باشد. آیکن های فونت آوسام قابلیت تغییر رنگ و اندازه را داشته و سبک و کم حجم می باشد.