آیکن 0 فونت آوسام - نازک

30
<font-awesome-icon icon="fa-thin fa-0" />
<FontAwesomeIcon icon="fa-thin fa-0" />
.my-icon::before {
  font: var(--fa-font-thin);
  content: "\30";
}
            <svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 320 512" style="width: 30px;height: 30px;fill: black">
  <path d="M160 32.01c-88.37 0-160 71.63-160 160v127.1c0 88.37 71.63 160 160 160s160-71.63 160-160V192C320 103.6 248.4 32.01 160 32.01zM304 320c0 79.4-64.6 144-144 144S16 399.4 16 320V192c0-79.4 64.6-144 144-144s144 64.6 144 144V320z"/>
</svg>
          
<i class="fa-thin fa-0"></i>

نحوه استفاده از آیکن 0 حالت نازک

جهت استفاده از آیکن 0 در حالت نازک روش های مختلفی دارد.
درصورتیکه فایل CSS فونت آوسام را دانلود کرده و در وب سایت خود فراخوانی نموده اید، کافیست تگ <font-awesome-icon icon="fa-thin fa-0" /> را درون محل موردنظر قراردهید.
راه حل دیگر جهت نمایش آیکن 0 در حالت نازک، میتوانید بصورت مستقیم از کد SVG استفاده نمایید.
همچنین در کدهای بالا، روش های مختلفی جهت استفاده در اپلیکیشن React و Vue آورده شده است.
فونت آوسام، یک مجموعه آیکن ها می باشد که در تمام برنامه های گرافیکی، آفیس و وب سایت قابل استفاده می باشد. استفاده از فونت آوسام راحت و سریع می باشد. آیکن های فونت آوسام قابلیت تغییر رنگ و اندازه را داشته و سبک و کم حجم می باشد.