آیکن 0 فونت آوسام - معمولی

30
<font-awesome-icon icon="fa-regular fa-0" />
<FontAwesomeIcon icon="fa-regular fa-0" />
.my-icon::before {
  font: var(--fa-font-regular);
  content: "\30";
}
            <svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 320 512" style="width: 30px;height: 30px;fill: black">
  <path d="M160 80c61.76 0 112 50.24 112 112V320c0 61.76-50.24 112-112 112S48 381.8 48 320V192C48 130.2 98.24 80 160 80zM160 32.01c-88.37 0-160 71.63-160 160v127.1c0 88.37 71.63 160 160 160c88.37 0 160-71.63 160-160V192C320 103.6 248.4 32.01 160 32.01z"/>
</svg>
          
<i class="fa-regular fa-0"></i>

نحوه استفاده از آیکن 0 حالت معمولی

جهت استفاده از آیکن 0 در حالت معمولی روش های مختلفی دارد.
درصورتیکه فایل CSS فونت آوسام را دانلود کرده و در وب سایت خود فراخوانی نموده اید، کافیست تگ <font-awesome-icon icon="fa-regular fa-0" /> را درون محل موردنظر قراردهید.
راه حل دیگر جهت نمایش آیکن 0 در حالت معمولی، میتوانید بصورت مستقیم از کد SVG استفاده نمایید.
همچنین در کدهای بالا، روش های مختلفی جهت استفاده در اپلیکیشن React و Vue آورده شده است.
فونت آوسام، یک مجموعه آیکن ها می باشد که در تمام برنامه های گرافیکی، آفیس و وب سایت قابل استفاده می باشد. استفاده از فونت آوسام راحت و سریع می باشد. آیکن های فونت آوسام قابلیت تغییر رنگ و اندازه را داشته و سبک و کم حجم می باشد.