آیکن 0 فونت آوسام - دو رنگ

30
<font-awesome-icon icon="fa-duotone fa-0" />
<FontAwesomeIcon icon="fa-duotone fa-0" />
.my-icon {
  position: relative;
  font: var(--fa-font-duotone);
  font-style: normal;
}
.my-icon:before {
  position: absolute;
  content: "\30";
  opacity:0.5
}
.my-icon:after {
  content: "\30\30";
}
            <svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 320 512" style="width: 30px;height: 30px;fill: black">
  <path d="M160 32.01c-88.37 0-160 71.63-160 160v127.1c0 88.37 71.63 160 160 160s160-71.63 160-160V192C320 103.6 248.4 32.01 160 32.01zM256 320c0 52.93-43.06 96-96 96c-52.93 0-96-43.07-96-96V192c0-52.94 43.07-96 96-96c52.94 0 96 43.06 96 96V320z"/>
  <path style="opacity: 0.5" d=""/>
</svg>
          
<i class="fa-duotone fa-0"></i>

نحوه استفاده از آیکن 0 حالت دو رنگ

جهت استفاده از آیکن 0 در حالت دو رنگ روش های مختلفی دارد.
درصورتیکه فایل CSS فونت آوسام را دانلود کرده و در وب سایت خود فراخوانی نموده اید، کافیست تگ <font-awesome-icon icon="fa-duotone fa-0" /> را درون محل موردنظر قراردهید.
راه حل دیگر جهت نمایش آیکن 0 در حالت دو رنگ، میتوانید بصورت مستقیم از کد SVG استفاده نمایید.
همچنین در کدهای بالا، روش های مختلفی جهت استفاده در اپلیکیشن React و Vue آورده شده است.
فونت آوسام، یک مجموعه آیکن ها می باشد که در تمام برنامه های گرافیکی، آفیس و وب سایت قابل استفاده می باشد. استفاده از فونت آوسام راحت و سریع می باشد. آیکن های فونت آوسام قابلیت تغییر رنگ و اندازه را داشته و سبک و کم حجم می باشد.